Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme

Beslenme; yaşamın devamlılığının sağlanması, sağlığın korunması, büyüme ve gelişme için gerekli olan besin ögelerinin tüketilmesidir. Ancak OSB olan çocukların beslenme düzeyleri yetersiz ve dengesiz olmakla beraber, beslenme sorunları gastrointestinal sorunlar ve davranış problemleri ile paralellik göstermektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Dil ve İletişim Özellikleri

DSM-5 tanı ölçütlerine göre OSB’li bireylerin sosyal iletişim ve etkileşimde gösterdikleri yetersizlikler; sözel ve sözel olmayan iletişimde yetersizlik, sosyal karşılıkta yetersizlik, ilişki kurma ve sürdürmede yetersizlik şeklinde sınıflandırılmıştır.