Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Dil ve İletişim Özellikleri

DSM-5 tanı ölçütlerine göre OSB’li bireylerin sosyal iletişim ve etkileşimde gösterdikleri yetersizlikler; sözel ve sözel olmayan iletişimde yetersizlik, sosyal karşılıkta yetersizlik, ilişki kurma ve sürdürmede yetersizlik şeklinde sınıflandırılmıştır.