Otizm ve Kardeş İlişkileri

Toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Ailede birden fazla çocuk olduğunda çocuklar arasında kardeşlik kavramı oluşmakta ve kardeş ilişkisinden söz etmek mümkün olmaktadır. Kardeş ilişkilerinde yaşanan duygu durumları normal gelişim gösteren kardeşler arasında yaşananlara göre ailede otizmli bir kardeşe sahip olunduğunda çok daha fazla görülmektedir.

Devam

Otizm Spektrum Bozukluğu’nun Erken Dönem Belirtileri

Ailelerin ve çocukla yolu kesişen her uzmanın, çocukların gelişiminde ortaya çıkabilecek farklılıkları tespit edebilmeleri için, çocukları çok iyi gözlemlemeleri ve değerlendirmeleri gerekmektedir. Tipik gelişimi bilmek, atipik gelişimi fark etmek için önkoşul niteliğindedir. OSB’li çocuklarda görülen erken dönem belirtilerini bilmek, vakaların tespitini hızlandırarak müdahale programlarının etkililiğini artıracağı için, büyük önem taşımaktadır.

Devam