Otizm ve Kardeş İlişkileri

Toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Ailede birden fazla çocuk olduğunda çocuklar arasında kardeşlik kavramı oluşmakta ve kardeş ilişkisinden söz etmek mümkün olmaktadır. Kardeş ilişkilerinde yaşanan duygu durumları normal gelişim gösteren kardeşler arasında yaşananlara göre ailede otizmli bir kardeşe sahip olunduğunda çok daha fazla görülmektedir.

Devam